Αγροτική Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική υποστήριξη αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη, την επιτυχία και τη δημιουργία υπεραξίας.

Σχέδια Βελτίωσης

Τα Σχέδια Βελτίωσης έχουν ως στόχους την βελτίωση, της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άµβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

Συμβουλές και Συνεργασία

δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων.

Παροχή Γεωργικών Συμβουλών-Μελετών

Δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων